bilgi edinme

T.C.
KAMU İHALE KURUMU
Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Uygulaması

 
Herhangi bir kamu kurumunda aldığınız hizmetle ilgili bir sorunla karşılaştığınızda, kamu görevlileri işinizi ihmal ettiğinde; istek, öneri ve şikâyetlerinizi iletmek istediğinizde BİMER’e başvurun.
Bilgi Edinme Başvuru Formu
 

1)Yasa ve yönetmelikler:

Bilgi Edinme Hakkı Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun(Kanun No. 5432 Kabul Tarihi : 17.11.2005)

Bilgi Edinme Hakkı Kanunu (Kanun No. 4982 Kabul Tarihi : 9.10.2003)

Bilgi Edinme Hakkı Kanununun Uygulanmasına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik

 
2) Kurum Dosya Planı
 
3) Bilgi Edinme Başvurusu Adımları

1- Bu bölümün altında yer alan "Bilgi Edinme Başvuru Formu" linkini tıklayınız. Ekranınıza gelecek standart formdaki bölümleri.Gerçek veya Tüzel kişi olarak seçiniz.
2-Başvuru Sahibi Bilgileri Bölümünü tam olarak doldurunuz. (TC Kimlik Numarası ve Elektronik posta adresi olmayan başvurular işleme alınmamaktadır).
3-İstenilen bilginin konusunu/özünü başlık bölümüne yazınız.
4-Sorunuzu kısa ve öz şekilde yazarak "Kamu İhale Kurumuna Gönder " butonuna basınız ve sorunuzu gönderiniz.
5-Başvuru formunuzu gönderildikten sonra ekranınıza gelecek formunuzun kaydedildiğine ilişkin bilgi ve başvurunuzun sonuçunu takip edeceğiniz Başvuru numaranızı ve şifrenizi saklamayı unutmayınız. Başvuru numarasını veya şifrenizi almadığınız takdirde yanıtınıza ulaşamazsınız. Yanıtınızı E-mail adresinde bulabilirsiniz.( Not:Başvuru numarası ve şifrenizi sürekli saklamanız halinde, başvurunuza ve yanıtına her zaman ulaşabilirsiniz ).
 
4) Bilgi Edinme Başvuru Formu

Not: Bilgi Edinme Hakkı Yasası kapsamında Kamu İhale Kurumu'na yapacağınız yazılı başvurularda elektronik başvuru yönteminde yer alan formu kullanabilirsiniz. Başvuru dilekçelerinizi yukarda belirtilen şekilde hazırladıktan sonra faks yoluyla da gönderebilirsiniz. Yazılı başvurulara yanıtların yazılı istenmesi halinde, istenilen bilgi ve belgelerin mahiyetine göre ücretlendirme yoluna gidilebilecektir..
 
5) Bilgi Edinme Başvuru Yanıtı İzleme

Not:Başvuru numarası ve şifrenizi girerek başvurunuzun durumunu kontrol edebilirsiniz.
 
6) 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Yasa ve ilgili yönetmelik hükümlerine göre: Kurumumuz faaliyet alanı ile yargı denetimi dışında kalan işlemlere, Devlet sırrına, ülkenin ekonomik çıkarına, istihbarata, idari ve/veya adli soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin bilgi veya belgelerin yanısıra, özel hayat ve haberleşmenin gizliliği, ticari sırlar, fikir ve sanat eserleri, Kurum içi düzenlemeler, kurum içi görüş, bilgi notu, tavsiye ve mütalaa ile gizliliği kaldırılan bilgi ve belge talepleri bilgi edinme hakkı kapsamına girmemektedir.
 

7) İhalelerin Durumu ile İlgili Özel Bilgi
İhalelere ilişkin özel (mahrem) bilgiler bilgi edinme hakkı kapsamında değerlendirilmemektedir. Hangi kamu idaresinin ne kadar ihale yaptığı veya bir ihalenin durumu ile ilgili bilgiler, ihaleyi yapan kamu kurumundan bilgi edinme kapsamında istenebilir.

 

8) İhale Uygulaması Desteği ve Yardım Talebi
İhale Uygulaması desteği ve yardım talepleri bilgi edinme kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir.

 

9) İhalelerle ilgili Şikayetler

İhalelerle ilgili Şikayetler bilgi edinme kapsamında değerlendirilmemektedir. İhaleler ile ilgili resmi şikayetletlerin nasıl yapılacağını, http://ihale.gov.tr/Mevzuat.aspx sayfasında, "İhalelere Yönelik Başvurular Hakkında Yönetmelik" altında ilgili şikayet dilekçe örnekleri ile birlikte bulabilirsiniz.

 

10) İhale İle İlgili Bilgi/Mevzuat Dokümanı

İhale Mevzuatı ile ilgili resmi gazetede yayınlanan her türlü dokümana www.kik.gov.tr sitesindeki Kamu İhale Mevzuatı Bölümünde ulaşabilirsiniz. Bu bölümde mevzuat dokümanları tasnif edilmiş olup, bazı dokümanlar web (html) formatında, ms word formatında, birden fazla dosyadan oluşan dokumanlar ise sıkıştırılmış (zip) formatında yayınlanmaktadır. Kamu ihale mevzuatının eski ve güncel haline bu bölümden ulaşılabilir.

 

11) Yapılacak İhalelerin Takibi/Elektronik İhale Bülteni/E-Posta İhale İlan Servisi

Türkiye'de yapılan ve belli limitlerin üstündeki tüm ihale ilanları EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinde Günlük Bültenler kısmında ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. 01.01.2011 tarihi itibariyle Elektronik Kamu İhale Bülteninde ihale kayıt numarası 2010 yılına ait ihalelerin sonuç ilanları ücretsiz olarak yayınlanmaktadır. İhale İlanlarını ayrıntılı olarak takip etmek için: - Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıt yaptırabilirsiniz. - İhale ilanları Elektronik Kamu Alımları Platformuna kayıt yaptırdıktan sonra İhale Bilgilendirme Servisinden seçtiğiniz kriterlere göre sektör bazında elektronik posta adreslerine gönderilmektedir

 

12) İhale Uygulamaları ile İlgili Görüş İstemi

İhale uygulamaları ile ilgili görüş talepleri, uygulamanın yönlendirilmesine ilişkin olduğundan bilgi edinme hakkı kanunu kapsamında değerlendirilmemektedir

 

13) İfade Bozukluğu Nedeniyle Anlaşılamayan/Eksik veya İlgisiz Sorular

Bu tür sorular değerlendirilemediğinden ilgilisine iade edilmektedir.

 

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri