kamu ihale kurumu mevzuatı

KAMU İHALE KURUMU TEŞKİLATI VE PERSONELİNİN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)
(R.G. Tarih: 07.03.2015- R.G. Sayı: 29288)

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 07.03.2015- R.G. Sayı: 29288)

Kamu İhale Kurumu Teşkilatı ve Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 01.12.2009- R.G. Sayı: 27419)

KAMU İHALE KURUMU İNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği(Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

(RG Tarihi.19.11.2016 RG Sayı: 29893)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği
 

KAMU İHALE KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 16.07.2017- R.G. Sayı: 30125)

Kamu İhale Kurumu Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği
 

KAMU İHALE KURUMU DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 12.04.2005- R.G. Sayı: 25784)

Kamu İhale Kurumu Disiplin Amirleri Yönetmeliği (Değişmeden Önceki Hali)
(R.G. Tarih: 30.12.2002- R.G. Sayı: 24979)

 

KAMU İHALE KURUMU SİCİL AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinin Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Yönetmelik 


KAMU İHALE KURUMU MESLEK PERSONELİ YÖNETMELİĞİ (DEĞİŞİKLİKLER İŞLENMİŞ HALİ)

Kamu İhale Kurumu Meslek Personeli Yönetmeliği - Değişiklikler işlenmiş hali


KAMU İHALE UZMAN YARDIMCILARI YARIŞMA VE YETERLİK SINAVLARI İLE KAMU İHALE UZMAN VE YARDIMCILARININ ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

 

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları İle Meslek Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 03.01.2013- R.G. Sayı: 28517)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 19.03.2011- R.G. Sayı: 27879)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma ve Yeterlik Sınavları İle Meslek Personelinin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 17.07.2010- R.G. Sayı: 27644)


DÜZENLEYİCİ KURUL KARARLARI

Kamu İhale Kurulu Üyeleri ile Kamu İhale Kurumu Personelinin Uyacakları Meslek İlkeleri
(R.G. Tarih: 21.01.2003- R.G. Sayı: 25000)

YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİKLER

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği (Değişikliklerin İşlenmiş Hali) 

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 12.04.2005- R.G. Sayı: 25784)

Kamu İhale Kurumu Sicil Amirleri Yönetmeliği (Değişmeden Önceki Hali)
(R.G. Tarih: 30.12.2002- R.G. Sayı: 24979)  
 

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 02.07.2010- R.G. Sayı: 27629)


Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (R.G. Tarih: 04.06.2009- R.G. Sayı: 27248)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 13.04.2005- R.G. Sayı: 25785)

Kamu İhale Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği (Değişmeden Önceki Hali)
(R.G. Tarih: 19.12.2002- R.G. Sayı: 24968)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 06.10.2006- R.G. Sayı: 26311)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 27.09.2006- R.G. Sayı: 26302)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişmeden Önceki Hali) (R.G. Tarih: 19.12.2002- R.G. Sayı: 24968)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 06.10.2006- R.G. Sayı: 26311)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 27.09.2006- R.G. Sayı: 26302)

Kamu İhale Uzman Yardımcıları Yarışma Ve Yeterlik Sınavları İle Kamu İhale Uzman Ve Yardımcılarının Çalışma Esas Ve Usulleri Hakkında Yönetmelik (Değişmeden Önceki Hali)
(R.G. Tarih: 19.12.2002- R.G. Sayı: 24968)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Değişikliklerin İşlenmiş Hali)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı İle Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
(R.G. Tarih: 16.07.2008- R.G. Sayı: 26938)

Kamu İhale Kurumunun Teşkilatı ile Kurum Personelinin Mali Ve Sosyal Hakları, Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik
(R.G. Tarih: 20.07.2002- R.G. Sayı: 24821) (Değişmeden Önceki Hali)

başkan'dan mesaj
kamu ihale mevzuatı
ihale araçları
serbest kürsü
basında biz
galeri