Elektronik Geçici Teminat Mektuplarının Takasbank Kamu Teminat Yönetim Platformu Üzerinden Alınması
İtirazen Şikâyet Başvuru Bedelinin İadesine İlişkin Yönerge Hakkında
7421 Sayılı Kanun İle 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununda Yapılan Değişiklikler Hakkında
4. Kamu Alımları Sempozyumu 14-15 Aralık 2022 Tarihlerinde TOBB Konferans Salonunda Düzenlenecek
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesine İlişkin Olarak Alınan 03.11.2022 Tarihli ve 2022/DK.D-396 Sayılı Kurul Kararı
İstatistikler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Bu Yıl
337,00
İhale İlanı Sayısı
420,00
İhale Sayısı
121,00
Bildirilen
Sözleşme Sayısı
258710901,16
Bildirilen
Sözleşme Tutarı (₺)
2,00
İtirazen
Şikayet Sayısı