Yapım İşleri Genel Şartnamesinin 39 uncu Maddesinin Dördüncü Fıkrasının (e) Bendinin İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan...
Hizmet İşleri Genel Şartnamesinin 42 nci Maddesinin (a) Bendindeki Hükmün İptali İstemiyle Açılan Davada Danıştay 13. Dairesi Tarafından Alınan...
“Kamu İhale Kanunu’na Tabi Olan Belediye Şirketleri Tarafından Gerçekleştirilen İhaleler Bakımından İhale Sürecinde Veya Sözleşme Uygulama…
Kamu İhale Kurumu Büro Görevlisi, İletişim Görevlisi Sözlü Giriş Sınavına Katılan Adayların Sınav Sonuçları
İtirazen Şikayet Başvuru Bedelinin İadesine Yönelik Başvuruların EKAP Üzerinden Yapılmasına İlişkin Duyuru
İstatistikler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Bu Yıl
231,00
İhale İlanı Sayısı
322,00
İhale Sayısı
63,00
Bildirilen
Sözleşme Sayısı
120394018,43
Bildirilen
Sözleşme Tutarı (₺)
1
İtirazen
Şikayet Sayısı