Sözleşmenin Feshi Halinde Sigorta Giderlerinin Karşılanması Hususunda Alınan 01/03/2023 tarihli ve 2023/DK-56 Sayılı Kurul Kararı
Kamu Özel İş Birliği Projeleri İle Lisanslı İşler Kapsamında Gerçekleştirilen Yapım İşlerine İlişkin İş Deneyim Belgeleri Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapıldı
4734 Sayılı Kamu İhale Kanununa Göre İhale Edilen Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Fiyat Farkına İlişkin Esaslarda Değişiklik Yapıldı
Kamu İhale ve Sözleşmelerine İlişkin Tedbirleri de İçeren 127 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi Yayımlandı
4735 Sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun Geçici 6 ncı Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Esaslara Dair Tereddütlerin Giderilmesi İçin Alınan 22/02/2023 Tarihli ve 2023/DK.D-48 Sayılı Kurul Kararı
İstatistikler
Bugün
Bu Hafta
Bu Ay
Bu Yıl
260,00
İhale İlanı Sayısı
279,00
İhale Sayısı
137,00
Bildirilen
Sözleşme Sayısı
364069686,37
Bildirilen
Sözleşme Tutarı (₺)
0
İtirazen
Şikayet Sayısı